Logo Miasto Zwoleń

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4681
W sumie: 140899

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

 

INFORMACJA

 

Burmistrz Zwolenia informuje, że począwszy od dnia 6 września 2019 r. wprowadzony został ustawowy obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) i został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579).

 

W związku z powyższym właściciel nieruchomości nie może zadeklarować w złożonej Burmistrzowi Zwolenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.

 

W związku z powyższym Burmistrz Zwolenia, informuje o konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podania w niej wysokości opłaty należnej za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

Jednocześnie informuje, że w przypadku ujawnienia zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny, Burmistrz Zwolenia ma obowiązek określić właścicielowi nieruchomości w drodze decyzji wyższą opłatę.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu, pok. 31, tel 48 676 22-10 (wew. 231)

/-/ Burmistrz Zwolenia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

MIASTA I GMINY ZWOLEŃ

Przypominamy o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD.

Odpady będą sukcesywnie odbierane zgodnie harmonogramem odbioru odpadów, który również umieszczony jest na stronie www.zwolen.pl w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI HARMONOGRAM ODBIORU (w/w odpady wystawione w innym dniu niż w harmonogramie nie zostaną odebrane).

Niekompletny sprzęt RTV i AGD nie będzie odbierany.

Odbiorowi podlegać będą tylko te odpady, które zostaną wystawione przed posesje, do których zapewniony będzie dojazd pojazdem odbierającym odpady.

Odpady należy wystawić do godz. 800.

Wszelkich informacji na temat odbioru odpadów można uzyskać w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z. o. o. , ul. Batalionów Chłopskich 25 pod nr tel. 48 383 01 01 w godz. 700– 1500.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OD 1 KWIETNIA 2018 ROKU – NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Miesięczne stawki od 1 kwietnia 2018 r.

► zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynoszą:

1) na obszarach wiejskich w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – 9 zł miesięcznie,

2) na obszarach wiejskich w zabudowie wielorodzinnej – 10 zł miesięcznie.

3) w mieście w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej – 10 zł miesięcznie,

 

► zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynoszą:

1) na obszarach wiejskich w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – 18 zł miesięcznie,

2) na obszarach wiejskich w zabudowie wielorodzinnej – 20 zł miesięcznie,

3) w mieście w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej – 20 zł miesięcznie.


 

Od 17.11.2017 r. do 30.04.2018 r. będzie funkcjonował punkt zbiórki popiołu paleniskowego i żużlu, który znajduje się przy ul. Targowej (targowica) czynny w poniedziałek i piątek w godz. od 8.00 do 14.00.

 

 

W/w odpady można również oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje się  przy ul. Batalionów Chłopskich 25, czynny w środy i soboty w godz. od 9.00 – 17.00.

 

Popiół paleniskowy i żużel pochodzący z gospodarstw domowych nie może być zmieszany z innymi odpadami komunalnymi !!!


 

PALENIE ŚMIECI W PIECACH DOMOWYCH JEST SZKODLIWE DLA ZDROWIA  I ŚRODOWISKA

PŁACISZ ZDROWIEM !!!!!!!!!                                          TRUJESZ DZIECI !!!!!!!!!

Spalanie śmieci w domowych piecach daje złudne oszczędności. Podczas spalania śmieci powstają tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, cyjanowodór, metale ciężkie a także rakotwórcze dioksyny i furany. Substancje te zanieczyszczają otoczenie, wody gruntowe i ziemię.

Spalając plastikowe butelki i folie wytwarzasz chlorowodór, który w połączeniu   z parą wodną tworzy kwas solny – kwaśne deszcze. Dlatego spożywasz zatrute mleko, jajka, warzywa i owoce.

ZA PALENIE ŚMIECI GROZI GRZYWNA W WYSOKOŚCI DO 5000 ZŁ.

Art. 191 ustawy o odpadach: „Kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią podlega karze aresztu albo grzywny”

Apelujemy o rozsądek w trosce o zdrowie naszych dzieci i nas samych.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

 

Burmistrz zaprasza

<p>Arkadiusz Sulima</p>

Arkadiusz Sulima

Przyjęcia interesantów:

w sprawach skarg i wniosków -
w poniedziałki w godz. 1530-1600

w pozostałych sprawach -
w czwartki w godz. 1000-1400

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
tel. 48 676-22-10
fax 48 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.