Logo Miasto Zwoleń

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4681
W sumie: 140899

FUNDUSZE EUROPEJSKIE-INWESTYCJE

 

  Projekty zrealizowane z udziałem środków Funduszy UE        
Lp. Tytuł projektu Źródło dofinansowania Program Zakres -produkt Wartość inwestycji (zł.) Wartość dofinansowania (zł) Rozpoczęcie zakończenie zadanie
1 Budowa sieci wodociągowej w północnej części gminy Zwoleń” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Działanie 1.2 Wybudowano Sieć – 21,37 km Przyłączy – 288 szt. 2 707 973,93 1 327 202,78 2005-2006
2
Przebudowa drogi gminnej Linów
– Koszary w Gminie Zwoleń


 
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego


 
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego.

Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa. 
Długość przebudowanej drogi gminnej - 2,52km
Liczba zmodernizowanych
skrzyżowań - 2 szt.
Liczba wybudowanych
przepustów  - 10 szt.
Liczba zmodernizowanych przepustów  - 4szt.
1 234 529,96 1 001 449,59 2008-2011


 
3 Odnowa centrum wsi Jasieniec Kolonia w gminie Zwoleń, poprzez budowę komunikacji pieszej, oświetlenia i parkingu koło kościoła Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW), działanie nr 313,322,323 „odnowa i rozwój wsi” Wybudowano: chodniki – 672 mb w tym aleja parkowa (dł. 270m x 3m szer.), parking – 1430 m2, oświetlenie uliczne – 38 szt. lamp i słupów, przyłącze kablowe – 1 szt., zastosowano – 1166 m kabla. 465 262,63 278 126,00 2009-2010
4 Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Zwoleń poprzez budowę odcinków z przyłączami w sołectwie Filipinów i Ługi 
Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".


 
Wybudowano; sieć wodociągową – 6,265km i przyłącza – 55szt. (582mb.) w tym w sołectwie Ługi – 3,043km sieci i 19szt. przyłączy, w sołectwie Filipinów 3,222km sieci i 36szt. przyłączy. 545 313,19 268 772,00 2010


 
5 Poprawa warunków działalności społecznej mieszkańców poprzez odnowę wsi Sycyna i Strykowice Górne gm. Zwoleń
 
Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich


 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.


 
W Strykowicach Górnych:
- przebudowany obiekt kubaturowy,
- wybudowane boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, ciągi komunikacji pieszej.
W Sycynie:
- wybudowane ciągi piesze, oświetlenie, ogrodzenie, mała architektura (fontanna), wykonane roboty w zakresie ksztłtowania terenów zieleni
1 023 810,41 500 000,00 2011 
6 Zabezpieczenie i odtworzenie cennego dziedzictwa krajobrazowego poprzez renowację parku w zabytkowym centrum Zwolenia Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Rekultywacja terenu oraz Nasadzono:
- drzew i krzewów iglastych        6szt.
- krzewów liściastych 110szt.
-  krzewów iglastych - 3szt.
- krzewinek (różne odmiany płożące) - 130szt.
- krzewinek (barwinek) - 300szt.
29 443,80 18 554,00 2010-2011
7 Poprawa jakości usług turystycznych poprzez zaprojektowanie oznakowania małej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Zwoleń


 
Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Małe projekty”.

 
Opracowanie i wydanie publikacji, na podstawie wykonanych następujących zadań:
- Inwentaryzacja infrastruktury turystycznej i paraturystycznej.
- Opracowanie koncepcji przebiegu szlaków. 
- Wyznakowanie szlaku rowerowego.
- Wyznakowanie szlaku pieszego.
- Wyznakowanie szlaku konnego.
- Wyznakowanie ścieżek ekologicznych.
- Wykonanie projektów szlaków.
- Wykonanie projektów małej architektury.
29 237,70 16 352,00 2012


 
8 Renowacja kapliczki w Paciorkowej Woli Starej 
Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich


 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Małe projekty”.
Złożony wniosek (przyjęty przez LGD do dofinansowania)


 
28 000,00 17 528,00 2012
 
9 Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez renowację pomnika w Jasieńcu Kolonia gmina Zwoleń Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich


 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Małe projekty”.
Renowacja pominka - sarkowagu, rekonstrukcja zabytkowej ławy, wykonanie i montaż zabytkowej tablicy informacyjnej. 34 958,01 17 905,00 2011
10 Budowa kładki do pomnika w Jasieńcu Koloni 
Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich


 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Małe projekty”.
Wybudowana kładka oraz schody do pomnika w Jasieńcu Koloni.

Złożony wniosek (przyjęty przez LGD do dofinansowania). 
28 000,00 17 528,00 2011
 
11 Promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez restaurację zabytkowej figury Św. Jana Chrzciciela w Zwoleniu Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich


 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Małe projekty”.
  19 499,82 12 682,81 2013
12 Urządzenie miejsca pamięci poprzez zagospodarowanie terenu i renowację pomnika Nieznanego Żołnierza przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Zwoleniu Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich


 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Małe projekty”.
  70 400,00 47 017,90 2014
13 Odnowa wsi poprzez przebudowę remizy na cele społeczno-kulturalne w Strykowicach Błotnych Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich


 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
  432 238,58 279 713,00 2012
14 Budowa instalacji solarnych na terenie  gminy Zwoleń, Sienno i Potworów Europejski Fundusz  Rozwoju Regionalnego

 
Regionalny Program Operacyjny Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” dla Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” – Schemat I „Odnawialne źródła energii i kogeneracja Gmina Zwoleń -276 instalacji  Gmina Sienno - 141 instalacji Gmina Potworów  –104 instalacje 4 363 923,04 3 272 942,28 2014
15 Przebudowa remizy OSP w Jasiencu Kolonia Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich


 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
  455 100,00 221 784,00 2014
16  Budowa sieci wodociągowej
z przyłączami w gminie Zwoleń”
Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich


 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".


 
sieć - 22km
przyłączy- 242
1 836 594,42  1 119 874,00 2014
17 Budowa sieci wodociagowej w południowo - wschodniej części gminy Zwoleń - I etap  Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich


 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".


 
sieć - 12km
przyłączy- 136
1 149 982,63 1 554 004,00 2013
18 Budowa sieci wodociagowej w południowo - wschodniej części gminy Zwoleń - II etap Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich


 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".


 
sieć - 23km
przyłączy- 206
1 740 746,89 2014

Burmistrz zaprasza

<p>Arkadiusz Sulima</p>

Arkadiusz Sulima

Przyjęcia interesantów:

w sprawach skarg i wniosków -
w poniedziałki w godz. 1530-1600

w pozostałych sprawach -
w czwartki w godz. 1000-1400

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
tel. 48 676-22-10
fax 48 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.