Logo Miasto Zwoleń

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4681
W sumie: 140899

OŚWIATA - programy edukacyjne

Informacja na temat realizacji zadań edukacyjnych z uwzględnieniem wykorzystania środków zewnętrznych.  
L.p. Tytuł projektu  Nr projektu  Termin realizacji  Krótka charakterystyka  Wartość projektu Wkład własny  Kwota środków zewnętrznych 
1. Edukacja to moja przyszłość. Program wyrównywania szans edukacyjnych gimnazjalistów na terenach wiejskich. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych POKL.09.05.00-14-117/07 od 01.09.2008  do 31.01.2009 Projekt realizowany w Publicznym Gimnazjumw Strykowicach Górnych. Projekt zakładał kompleksowe wsparcie dla 51 uczniów. Obejmował szkolenie przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych oraz doradztwo zawodowe dla uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. Szkolenia miały na celu podniesienie wiedzy uczniów przed egzaminami poprzez przygotowanie opierające się na powtórce materiału objętego wymaganiami egzaminacyjnymi oraz rozwiązywaniu testów. 48.959,00 48.959,00
2. My się kształcimy by mieć lepszą przyszłość. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych POKL.09.05.00-14-116/07-00 od 01.09.2008  do 31.01.2009 Projekt realizowany w Publicznym Gimnazjum w Sydole. Projekt zakładał kompleksowe wsparcie dla 29 uczniów . Obejmował szkolenie przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych oraz doradztwo zawodowe dla uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. Szkolenia miały na celu podniesienie wiedzy uczniów przed egzaminami poprzez przygotowanie opierające się na powtórce materiału objętego wymaganiami egzaminacyjnymi oraz rozwiązywaniu testów. 34.936,42 - 34.936,42
3. Języki obce szansą na lepszą przyszłość. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych POKL.09.05.00 -14-472/10 od 01.03.2011 do 30.11.2011 Projekt realizowany w Publicznym Gimnazjum w Zwoleniu. Celem projektu było podnoszenie umiejętności w posługiwaniu się językiem obcym oraz rozwijanie świadomości edukacyjnej młodzieży i ich bliskich. Celem szczególnym było m.in. zwiększenie motywacji do nauki i aspiracji edukacyjnych dziewcząt i chłopców, zminimalizowanie oddziaływania złej sytuacji ekonomiczno społecznej na dostęp do usług edukacyjnych oraz uświadomienie i zachęcenie rodziców do motywowania dzieci do nauki języków obcych. 49.940,00 - 49.940,00
4. Wykształcone dzieci przyszłością Zwolenia. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych POKL.09.01.02 -14.269/11 od 02.11.2011 do 31.12.2012 Projekt systemowy z Priorytetu IX, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projektem objętych zostało 345 uczniów klas I - III czterech szkół podstawowych Gminy Zwoleń. Uczniowie korzystają z dodatkowych zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu nauczania. W projekcie przewidziano wycieczki edukacyjne i wyjazdy na basen. 218.937,00 - 218.937,00
5. Edukacja przyszłością najmłodszych Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie POKL.09.01.01 -14.033/11 od 01.10.2011 do 30.09.2013 Projekt z Priorytetu IX, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Projektem objętych zostało 30 dzieci w wieku 3-5 lat z terenów wiejskich Gminy Zwoleń. Oddział Przedszkolny został utworzony przy PSP w Baryczy. Dzieci mają zapewnioną bezpłatną opiekę, zajęcia dodatkowe oraz wyżywanie. 506.494,00 8.400,00 498.094,00
6. Projekt YOUNGSTER Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej  - Rok szkolny 2011/2012 i 2012/2013 Program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego przez uczniów trzech klas gimnazjalnych realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Z projektu korzystają uczniowie klas trzecich gimnazjalnych ze Strykowic Górnych i z Sydołu.  24.000,00 12.000,00 12.000,00
7. Projekt Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  196/ES/ZS/ D-POKL/12 Od 01.09.2012 do 30.06.2013 Projektem zostało objętych 15 uczniów klas I – III Publicznej Szkoły Podstawowej w Paciorkowej Woli. W ramach projektu uczniowie uczęszczają na zajęcia ICT, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, sportowo-wychowawczych. Dzieci mają zapewnione bilety wstępu do instytucji nauki, kultury, sportu oraz zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.  18.024,00 Koszty autokaru  18.024,00
8. Projekt Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  250/ES/ZS/ D-POKL/12 Od 01.09.2012 do 30.06.2013 Projektem zostało objętych 15 uczniów klas IV – VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Paciorkowej Woli. W ramach projektu uczniowie uczęszczają na zajęcia ICT, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, sportowo-wychowawczych. Dzieci mają zapewnione bilety wstępu do instytucji nauki, kultury, sportu oraz zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.  18.024,00 Koszty autokaru  18.024,00
9. Projekt Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  196/ES/ZS/ D-POKL/12 Od 01.09.2012 do 30.06.2013 Projektem zostało objętych 16 uczniów klas IV – VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu. W ramach projektu uczniowie uczęszczają na zajęcia ICT, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, sportowo-wychowawczych. Dzieci mają zapewnione bilety wstępu do instytucji nauki, kultury, sportu oraz zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.  18.024,00 Koszty autokaru  18.024,00
10. Projekt Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  507/ES/ZS/ D-POKL/12 Od 01.09.2012 do 30.06.2013 Projektem zostało objętych 16 uczniów klas IV – VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Baryczy. W ramach projektu uczniowie uczęszczają na zajęcia ICT, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, sportowo-wychowawczych. Dzieci mają zapewnione bilety wstępu do instytucji nauki, kultury, sportu oraz zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.  18.024,00 Koszty autokaru  18.024,00
11. Moja wiedza - moja przyszłość  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie  POKL.09.01.02 -14-179/12 Od 01.07.2013 do 28.02.2015  Projekt konkursowy z Priorytetu IX, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projektem objętych zostanie 94 uczniów klas I - III Publicznego Gimnazjum w Sydole i Strykowicach Górnych. Uczniowie korzystając będą z dodatkowych zajęć dodatkowych dydaktyczno - wyrównawczych. Zastanie zakupiony sprzęt ICT i pomoce dydaktyczne. W projekcie przewidziano wycieczki edukacyjne i zawodoznawcze. Uczniowie będą korzystali z uruchomionego w ramach projektu Szkolnego Ośrodka Kariery.  469.270,00 26.000,00  443.270,00

Burmistrz zaprasza

<p>Arkadiusz Sulima</p>

Arkadiusz Sulima

Przyjęcia interesantów:

w sprawach skarg i wniosków -
w poniedziałki w godz. 1530-1600

w pozostałych sprawach -
w czwartki w godz. 1000-1400

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
tel. 48 676-22-10
fax 48 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.