Logo Miasto Zwoleń

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4681
W sumie: 140899

Poziomy odzysku


 

Informacja o osiągniętych przez Gminę Zwoleń w 2018 roku wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 1. Osiągnięty przez gminę poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 14,81 %;
 2. Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 54,53 %;
 3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] - nie ustalono.

Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne w 2018 r. poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

2018

ZUK SP. ZO.O.

UL. BOGUSZA 19

26-700 ZWOLEŃ

PUK ATK RECYKLING

UL. CHORZOWSKA 3

26-600 RADOM

SUEZ WSCHÓD SP. ZO.O.

UL. CIEPŁOWNICZA 6

20-479 LUBLIN

TONSMEIER WSCHÓD SP. ZO.O.

UL. WROCŁAWSKA 3

26-600 RADOM

RADKOM SP Z O.O.

UL. WITOSA  76

26-600 RADOM

OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA [%]

37,68

131,3

30,30

10,34

35

OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNLANYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA [%]

11,73

3,47

35,04

10,94

0,9

OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH [%]

NIE USTALONO

NIE USTALNO

NIE USTALONO

NIE USTALONO

NIE USTALONO

 

Podstawa prawna: art. 3 ust.1 pkt 9) pkt c) ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z ze zm.)

_______________________________________________________________________

 

POZIOMY ODZYSKU ODPADÓW ORAZ MIEJSCE ICH ZAGOSPODAROWANIA

Informacja o osiągniętych przez Gminę Zwoleń w 2017 roku wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 1. Osiągnięty przez gminę poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 32,9 %;
 2. Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 29,36 %;
 3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] - nie ustalono.

Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne w 2017 r. poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

2017

ZUK SP. ZO.O.

UL. BOGUSZA 19

26-700 ZWOLEŃ

PUK ATK RECYKLING

UL. CHORZOWSKA 3

26-600 RADOM

SUEZ WSCHÓD SP. ZO.O.

UL. CIEPŁOWNICZA 6

20-479 LUBLIN

TONSMEIER WSCHÓD SP. ZO.O.

UL. WROCŁAWSKA 3

26-600 RADOM

OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA [%]

18,99

104,58

30,02

20,12

OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNLANYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA [%]

0

0

0

0

OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH [%]

NIE USTALONO

NIE USTALNO

NIE USTALONO

NIE USTALONO

Podstawa prawna: art. 3 ust.1 pkt 9) pkt c) ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)

_______________________________________________________________________

 

Informacja o osiągniętych przez Gminę Zwoleń w 2016 roku wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 1. Osiągnięty przez gminę poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 0

 2. Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 20,27 %

 3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] - nie ustalono.

Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne w 2016 r. poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

2016

ZUK SP. ZO.O.

UL. BOGUSZA 19

26-700 ZWOLEŃ

PUK ATK RECYKLING

UL. CHORZOWSKA 3

26-600 RADOM

SUEZ WSCHÓD SP. ZO.O.

UL. CIEPŁOWNICZA 6

20-479 LUBLIN

TONSMEIER WSCHÓD SP. ZO.O.

UL. WROCŁAWSKA 3

26-600 RADOM

OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA [%]

28,09

53,03

22,20

20,64

OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNLANYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA [%]

0

0

0

0

OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH [%]

NIE USTALONO

NIE USTALNO

NIE USTALONO

NIE USTALONO

_______________________________________________________________________

 

Informacja o uzyskaniu przez Gminę Zwoleń w 2015 roku poziomach odzysku odpadów oraz miejscach zagospodarowania odpadów.

 

1. Osiągnięty przez gminę poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 0 %

2. Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła -22,09 %

Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne w 2015 r. poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

2015

ZUK SP. ZO.O.

UL. BOGUSZA 19

26-700 ZWOLEŃ

PUK ATK RECYKLING

UL. CHORZOWSKA 3

26-600 RADOM

SITA WSCHÓD SP. ZO.O.

UL. CIEPŁOWNICZA  6

20-479 LUBLIN

OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA [%]

45,94

20,58

8,63

OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNLANYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA [%]

0

0

0

OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH [%]

NIE USTALONO

NIE USTALNO

NIE USTALONO

 

Od 1 lipca 2013 r. odbierane zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywane są do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych prowadzonej przez P.P.U.H. „RADKOM” Sp. z o. o. ul. Witosa 94, 26-600 Radom.

_______________________________________________________________________

Informacja o uzyskaniu przez Gminę Zwoleń w 2014 roku poziomach odzysku odpadów oraz miejscach zagospodarowania odpadów.

1. Osiągnięty przez gminę poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 23,79 %

2. Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 25,41 %

 

Informacja o uzyskaniu przez Gminę Zwoleń w 2013 roku poziomach odzysku odpadów.

1. Osiągnięty przez gminę poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 31,01

2. Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 12,43 %

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] - nie dotyczy

 

Informacja o uzyskaniu przez Gminę Zwoleń w 2012 roku poziomach odzysku odpadów.

1. Osiągnięty przez gminę poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 64,9

2. Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 5,4 %

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] - 100

 

 

Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zwoleń jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu, ul. Witosa 76, 26-600 Radom, jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

 

 

Burmistrz zaprasza

<p>Arkadiusz Sulima</p>

Arkadiusz Sulima

Przyjęcia interesantów:

w sprawach skarg i wniosków -
w poniedziałki w godz. 1530-1600

w pozostałych sprawach -
w czwartki w godz. 1000-1400

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
tel. 48 676-22-10
fax 48 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.