Logo Miasto Zwoleń

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4682
W sumie: 140900

KINO "ŚWIT"

 

.

Trwający niemalże od początku roku remont zakończył się w sierpniu. Całkowicie zmodernizowany, rozbudowany i wyposażony w sprzęt XXI wieku budynek kina w Zwoleniu został oficjalnie otwarty i tym samym przekazany mieszkańcom w sobotę, 29 września. 

 

Galę otwarcia poprowadził wszystkim znany Stanisław Mąderek – aktor, reżyser, scenarzysta i twórca efektów specjalnych.

 

 

Uroczystego otwarcia gali dokonała Burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska, która przywitała przybyłych  na wydarzenie zaproszonych gości i mieszkańców. Ponadto przybliżyła obecnym informacje o kosztach przebudowy i podziękowała  wszystkim tym, dzięki którym Zwoleń może poszczycić się zmodernizowanym budynkiem kina.

 

Burmistrz nie kryła radości, z faktu że kino swoją działalność po remoncie wznawia w szczególnym dla nas wszystkich roku, w roku Niepodległej.

 

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali samorządowcy, zaproszeni goście oraz osoby, które czynnie przyczynili się do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia remontu kina. 

 

Zaproszeni goście gratulowali Burmistrz Zwolenia Bogusławie Jaworskiej wspaniałego obiektu, doceniając tym samym ogrom pracy jaki spoczywał na samorządzie gminnym, który odpowiedzialny był za realizacje inwestycji.

 

Obecna na uroczystości  Bożenna Pacholczak wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego stwierdziła, że śmiało możemy mówić, że kino wyposażone jest w sprzęt XXII wieku. 

 

Zwieńczeniem oficjalnej części otwarcia kina był koncert zespołu Kwartet ProForma z Poznania. W ramach otwarcia najmłodsi mieszkańcy gminy obejrzeli bajkę, zaś dla starszych był pokaz filmu 303: Bitwa o Anglię.

 

 

Inwestycja kosztowała ponad 6 mln zł. Niewątpliwie byłaby trudna do wykonania, gdyby nie wsparcie finansowe z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Dotacja, którą otrzymaliśmy pokryła 95% kosztów kwalifikowanych.

 

 

 

17.08.2018

 

Rozbudowa i przebudowa budynku kina Świt zakończona! Zwoleń zyskał budynek na miarę XXI wieku!

 

 

Firma Nafibud z Bielska Podlaskiego zakończyła trwające od 9 stycznia prace związane z realizacją zadania  pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku kina „ŚWIT” przy ul. Lubelskiej 6 w Zwoleniu”. Prace zostały zakończone podpisaniem w dniu 14 sierpnia protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

 

Podpisanie protokołu nastąpiło w obecności nie tylko wykonawcy i kierownika budowy ale również inspektorów nadzoru i przedstawicieli firm podwykonawczych.

 

 

Koszt inwestycji opiewał na kwotę 6.082.475,36 zł brutto.

 

.

 

Koszt inwestycji opiewał na kwotę 6.082.475,36 zł brutto. Roboty konstrukcyjne kosztowały gminę 732 849, 95 zł, zaś roboty budowlane 1.952.449,57 zł. Wykonawca aranżacje akustyczną wykonał za 164456,10 zł, natomiast instalacje sanitarne za 98257,80 zł. Instalacja gazowa wraz z kotłownią gazową i instalacją grzewczą wyniosła 150274,03 zł, z kolei instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 386621,92 zł. Instalacje elektryczne i teletechniczne kosztowały 472080,79 zł, oświetlenie sceny - 149209,07 zł, system elektroakustyczny - 160684,65 zł i system kinotechniki - 595113,27 zł. Podane powyżej kwoty są kwotami netto.

 

Warto przypomnieć, że Gmina Zwoleń na kompleksową modernizację i rozbudowę zabytkowego kina Świt  otrzymała wsparcie finansowe  z funduszów strukturalnych Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Dotacja, którą otrzymaliśmy pokryła 95% kosztów kwalifikowanych.

 

Za otrzymane pieniądze wykonanych zostało wiele zadań, wśród których znalazły się między innymi: rozbiórka przybudówki, wymiana więźby dachowej oraz pokrycia dachu, wzmocnienie ściany frontowej, remont wszystkich instalacji, termomodernizacja budynku z wymianą okien i drzwi, nowa elewacja oraz przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, a także wyposażenie kina w nowoczesne systemy kinotechniki, elektroakustyki oraz oświetlenia.

Ponadto rozbudowano kino w kierunku wschodnim, powiększając tym samym obiekt o ponad 20%.  Powierzchnia zabudowy całego budynku obecnie wynosi 601,6 m2.

Obiekt Kina Świt po modernizacji  składa się z następujących przestrzeni funkcjonalnych: parteru z głównym holem wejściowym (sala widowiskowa, sala prób, pokój biurowy, pomieszczenia techniczne, sanitariaty), piwnicy (pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty, sala prób)  oraz piętra (kabina projekcyjna i pomieszczenia techniczne).

 

 

Poniżej prezentujemy zdjęcia Kina Świt zrobione przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zestawione ze zdjęciami wykonanymi po zakończeniu przebudowy.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.07.2018

06.07.2018

28.06.2018

 

21.06.2018

Kolejna Rada Budowy kina na miesiąc przed zakończeniem prac!

 

 

 

 

14.06.2018

24.05.2018

 

 

18.05.2018

 

 

10.05.2018

 

27.04.2018

 

24.04.2018

Umowa na wykonanie i montaż neonu na budek Kina Świt podpisana!

 

W piątek, 20 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu została podpisana umowa na wykonanie i montaż Neonu na budynku remontowanego Kina Świt. Realizacją inwestycji zajmie się firma Łukasza Frankowskiego KAPILAR-REKLAMA, która swoją pracę wyceniła na 11 992,50 zł.

 

Umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą podpisała Burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska.

 

Zadnie pn. „Konkurs ofert na opracowanie projektu technicznego z wizualizacją oraz wykonanie z montażem neonu kina „Świt” w Zwoleniu”  ogłoszono w formie przetargu. Postępowanie przetargowe zostało podzielone na dwa etapy. Do pierwszego z nich przystąpiło pięć firm, które miały za zadanie przygotowanie projektu technicznego i wizualizacji neonu na ścianę frontową remontowanego budynku kina.

Komisja konkursowa do drugiego etapu zakwalifikowała trzy projekty, wśród których znalazły się oferty firm: KAPILAR-REKLAMA Łukasza Frankowskiego, SICORE Expressing business i VISAGE Studio Dariusza Jędrasiewicza

Z zakwalifikowanych do drugiego etapu ofert komisja do realizacji wybrała projekt, który został przygotowany przez KAPILAR-REKLAMA Łukasz Frankowski. Pozostałe dwie firmy uczestniczące w konkursie otrzymały nagrody za udział w kwocie po 500 zł.

 

 

 

 

21.04.2018

13.04.2018

W piątek, 13 kwietnia odbyła się kolejna Rada Budowy Kina. Spotkanie rozpoczęło się w budynku remontowanego kina, gdzie przedstawiciel wykonawcy – kierownik budowy Łukasz Bielecki opowiedział nie tylko o tym, co zostało już wykonane, ale także o trwających obecnie pracach. 

Następnie spotkanie przeniosło się do Urzędu Miejskiego. W piątkowym spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele firm zajmujących się produkcją foteli kinowych oraz oświetlenia kinowego.

 

 

06.04.2018

 

27.03.2018

W „starej” części kina zakończyły się pierwsze prace związane z budową instalacji elektrycznej. Wykonawca przystąpił do prac przygotowawczych pod montaż sufitów. Została rozebrana także część istniejącej dotychczas sceny, dzięki czemu sala widowiskowa po modernizacji będzie większa. Od kilku dni budowlańcy pracują również na dachu pokrywając budynek nową blachą. W dobudowanym budynku rozpoczęto kładzenie tynków. Budynek w większości został także przykryty.

 

 

22.03.2018

 

16.03.2018

 

W piątek, 16 marca w Urzędzie Miejskim obył się częściowy odbiór prac remontowych Kina Świt. Przypominamy, że prace remontowe w kinie trwają od drugiego tygodnia stycznia. Realizacją zadania zajmuje się firma Nafibud z Bielska Podlaskiego.

Spotkanie rozpoczęło się w budynku remontowanego kina, gdzie przedstawiciel wykonawcy – kierownik budowy Łukasz Bielecki opowiedział nie tylko o tym, co zostało już wykonane, ale także o trwających obecnie pracach. Zaawansowanie prac oceniono na 30%.

W spotkaniu, któremu przewodniczyła Burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska uczestniczyli także inspektorzy – Inspektor nadzoru robót elektrycznych oraz Inspektor nadzoru rozbudowy i przebudowy obiektu Kina, a także pracownicy urzędu.

 

 

13.03.2018

 

W dobudowanej części budynku wylano pierwsze warstwy betonu. Ponadto rozpoczęto prace związane z montażem konstrukcji stalowej pod dach. W tym tygodniu zakończono także demontaż elewacji oraz położono na ściany zewnętrzne tynk, będący podłożem pod nową elewację. Wewnątrz budynku trwają obecnie prace związane z budową instalacji elektrycznej.

 

 

07.03.2018

 

Zakończone zostały już wszystkie prace wyburzeniowe wewnątrz budynku. Dobiegają także końca prace przygotowawcze na dachu pod przykrycie go nową blachą. W tym tygodniu rozpoczęto również demontaż starej zewnętrznej elewacji. W dobudowanej części budowlańcy przygotowują podłoże pod wylanie betonu.

 

 

06.03.2018

We wtorek, 6 marca w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu odbyła się kolejna Rada Budowy Kina Świt. Tym razem w spotkaniu udział wzięli nie tylko przedstawiciele firmy Nafibud, ale także inspektor nadzoru Zbigniew Gajos oraz projektanci obiektu. Spotkaniu przewodniczyła Burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska. Głównym punktem narady było omówienie zagadnień związanych z szeroko pojętą KINOTECHNIKĄ.

 

 

01.03.2018

1 marca odbyło się trzecie spotkanie Rady Budowy Kina. W spotkaniu uczestniczyli wykonawcy inwestycji, inspektor budowy Zbigniew Gajos oraz pracownicy urzędu. Kierownik budowy Łukasz Bielecki poinformował Burmistrz Zwolenia Bogusławę Jaworską nie tylko o postępach prac ale również o tym, co będzie wykonane w najbliższym czasie.

 

27.02.2018

Prace idą pełną parą! Fotorelacja z kolejnych etapów!

 

 

24.02.2018

Spotkanie z projektantami Kina Świt.

 

W czwartek, 22 lutego w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu odbyło się drugie spotkanie Rady Budowy Kina. Tym razem Burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska oraz zastępca Włodzimierz Kabus spotkali się z  projektantami obiektu. Celem spotkania było wyjaśnienie wątpliwości jakie nasunęły się w trakcie realizacji inwestycji oraz omówiono zagadnienia związane z szeroko pojętą KINOTECHNIKĄ. 

 

 

22.02.2018

Dobiegają końca kolejne prace przy rozbudowie i przebudowie Kina Świt. 

 

Wykonawca wykonał już ponad 90% prac wyburzeniowych wewnątrz budynku. Obecnie podwykonawcy prowadzą prace przygotowawcze w budynku pod wylanie pierwszych warstw betonu. Ponadto w całości zostało już zdemontowane stare pokrycie dachowe. Budowlańcy przygotowują obecnie dach do pokrycia go nową blachą.

 

 

13.02.2018

Kolejny etap prac rozpoczęty! Wykonawca przystąpił do rozbiórki dachu.

 

08.02.2018

Rada budowy kina

 

W czwartek, 8 lutego odbyła się pierwsza rada budowy Kina Świt. W spotkaniu oprócz Burmistrz Zwolenia Bogusławy Jaworskiej i zastępcy burmistrz Włodzimierza Kabusa uczestniczyli także pracownicy urzędu oraz wykonawca inwestycji wraz z inspektorami budowy.

Spotkanie rozpoczęło się w budynku remontowanego kina. Wykonawca opowiedział nie tylko o tym co zostało już wykonane, ale również o tym co planowane jest na najbliższe 3 tygodnie. Zapewnił także, że inwestycja idzie zgodnie z harmonogramem prac. 

 

 

06.02.2018

Fotorelacja z kolejnego tygodnia prac przy rozbudowie Kina Świt!

 

 

02.02.2018

Prace przy rozbudowie i przebudowie zabytkowego Kina Świt idą pełną parą!

 

Trwające od blisko miesiąca prace nad realizacją zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku kina „ŚWIT” przy ul. Lubelskiej 6 w Zwoleniu” idą zgodnie z harmonogramem.  

 

Wykonawca do tej pory wykonał między innymi: demontaż podłogi, sufitu oraz okładzin znajdujących się na ścianach.

 

Dzięki sprzyjającej pogodzie zgodnie z planem idą także prace na zewnątrz. Wykonawca rozpoczął prace związane z rozbudową obiektu, wylano nie tylko fundamenty ale również rozpoczęto budowę ścian.

 

Warto przypomnieć, że za inwestycję odpowiedzialna jest firma Nafibud z Bielska Podlaskiego, a jej koszt opiewa na kwotę 5 795 870,73 zł. Wykonawca zobowiązał się, że zadanie zrealizuje do  końca lipca 2018 roku.

Gmina Zwoleń na kompleksową modernizację i rozbudowę zabytkowego kina Świt  otrzymała wsparcie finansowe  z funduszów strukturalnych UE i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Przyznana dotacja stanowi 95% kosztów całkowitych wydatków.

 

 

27.01.2018

Fotorelacja z drugiego tygodnia prac!

 

 

zdjęcia: Darek Wziątek

 

20.01.2018

Prace przy rozbudowie i modernizacji zabytkowego Kina Świt trwają od tygodnia!

 

Realizacją zadania zajmuje się firma Nafibud z Bielska Podlaskiego. Obiekt kina został przekazany wykonawcy 9 stycznia. Firma wykonuje wszystkie prace w bardzo szybkim tempie. Warto podkreślić, że na placu budowy pracują także podwykonawcy – miejscowa firma Skoczyk, która podjęła się wszystkich prac rozbiórkowych zabytkowego kina „Świt” w Zwoleniu. 

 

 

zdjęcia: Darek Wziątek

05.01.2018

Umowa na rozbudowę zabytkowego Kina Świt podpisana! Prace rozpoczną jeszcze w tym miesiącu!

W czwartek, 4 stycznia w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu Burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska podpisała umowę na wykonanie zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku kina „ŚWIT” przy ul. Lubelskiej 6 w Zwoleniu”. Realizacją zadania zajmie się firma Nafibud z Bielska Podlaskiego. Koszt inwestycji opiewa na kwotę 5 795 870,73 zł. Obiekt kina wykonawcy zostanie przekazany już w najbliższy wtorek, 9 stycznia. Wykonawca zobowiązał się, że zadanie zrealizuje do  końca lipca 2018 roku.

 

Umowę na rozbudowę i przebudowę Kina Świt z wyłonionym w przetargu wykonawcą 4 stycznia podpisała Burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska.

 

Funkcję Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji powierzono kieleckiej firmie Zbigniewa Gajosa KNK BUDOWNICTWO. Umowa z inspektorem również została podpisana 4 stycznia.

 

Warto przypomnieć, że Gmina Zwoleń na kompleksową modernizację i rozbudowę kina Świt  otrzymała wsparcie finansowe  z funduszów strukturalnych UE i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Przyznana dotacja stanowi 95% kosztów całkowitych wydatków.

Gmina Zwoleń znalazła się w grupie ośmiu gmin i miast z regionu Mazowsza, którym przyznano wsparcie finansowe na realizację zadań w ramach działania konkursowego 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. Konkurs do którego przystąpiliśmy skierowany był dla obszarów objętych Regionalnymi Instrumentami Terytorialnymi (RIT).

 

Wizualizacja obiektu Kina Świt po zakończeniu prac.

 


 

.

 

Za otrzymane pieniądze wykonanych zostanie wiele zadań, wśród których znajdują się między innymi: wymiana więźby dachowej oraz pokrycia dachu, wzmocnienie ściany frontowej, remont instalacji, termomodernizacja budynku z wymianą okien i drzwi, nowa elewacja oraz przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych. W projekcie zaplanowano również rozbudowę kina w kierunku wschodnim wraz z powiększeniem zaplecza, modernizację i przebudowę pomieszczeń, a także rozbiórkę przybudówki.

 Powierzchnia zabudowy całego budynku po rozbudowie wyniesie 601,6 m2, tym samym zwiększy się o ponad 20%. Obiekt Kina Świt po modernizacji  składał się będzie z następujących przestrzeni funkcjonalnych: parteru z głównym holem wejściowym (sala widowiskowa, sala prób, pokój biurowy, pomieszczenia techniczne, sanitariaty) piwnicy (pomieszczenia gospodarcze)  oraz piętra (kabina projekcyjna i pomieszczenia techniczne).

Burmistrz zaprasza

<p>Arkadiusz Sulima</p>

Arkadiusz Sulima

Przyjęcia interesantów:

w sprawach skarg i wniosków -
w poniedziałki w godz. 1530-1600

w pozostałych sprawach -
w czwartki w godz. 1000-1400

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
tel. 48 676-22-10
fax 48 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.