Logo Miasto Zwoleń

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4681
W sumie: 140899

Oferta dla inwestorów

.

Oferta inwestycyjna - działka położona przy ul. Doktora Perzyny od strony wschodniej

 

.

 

.


.

Lista danych dotyczących terenu zlokalizowanego przy ulicy Doktora Perzyny od strony wschodniej/ Site Check List Perzyny ST., east side of Perzyny ST

 

10. Strefa PU – tereny zabudowy przemysłowo-usługowej

1) Podstawowym rodzajem zainwestowania w obrębie strefy są:

 1. tereny i obiekty przemysłowe, bazy , magazyny , składy ,
 2. obiekty usługowe , w tym usług publicznych , komercyjnych ,np. administracji , handlu,  gastronomii ,
 1. Uzupełniającym rodzajem zainwestowania w obrębie strefy są :
 1. elementy komunikacji i infrastruktury technicznej.
 2. zieleń ozdobna , izolacyjna .

3)  Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy :

 1. z uwagi na specyfikę funkcji , szczególnej dbałości w zakresie estetyki wymaga sposób zabudowy , zagospodarowania  i utrzymania terenu strefy ,
 2. max. powierzchnia zabudowy terenu wynosi 60%,
 3. na obszarze strefy obowiązuje zapewnienie 100% miejsc parkingowych dla potrzeb inwestycji w granicach jej lokalizacji ,
 4. obsługa komunikacyjna obszaru strefy według rysunku planu , §6ust.17 oraz warunków podanych przez zarządców dróg,
 5. obsługa strefy w zakresie infrastruktury technicznej - wg. zasad określonych przez dysponentów poszczególnych mediów,
 6. nowoprojektowaną zabudowę należy realizować jako zabudowę  wolnostojącą lub o  charakterze zabudowy zwartej , tworzącą wielofunkcyjne kompleksy zabudowy , uzależniając jej charakter , wysokość i gabaryty od pełnionej funkcji oraz charakterystyki technologicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 7. usługi towarzyszące funkcji podstawowej i ściśle związane z podstawowym zainwestowaniem oraz usługi uzupełniające np.: gastronomia, administracja itp. można realizować jako funkcję wbudowaną w obiekty funkcji podstawowej lub w formie budynków wolnostojących, dobudów w zestawieniu z architekturą obiektów o funkcji podstawowej
 8. max. wysokość zabudowy do 15 m wysokości nad poziom terenu przyjmując średnią wartość rzędnej terenu dla danego obiektu lub zespołu obiektów , max. 3 kondygnacje nadziemne,
 9. zieleń w obrębie strefy należy realizować w formie towarzyszącej obiektom kubaturowym i  parkingom, jako zieleń ozdobną i izolacyjną z doborem gatunkowym roślin,
 10. nie dopuszcza się w obrębie strefy lokalizacji budownictwa mieszkaniowego za wyjątkiem budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla właściciela nieruchomości.

 

 

.

.

 

.

 


.

Burmistrz zaprasza

<p>Arkadiusz Sulima</p>

Arkadiusz Sulima

Przyjęcia interesantów:

w sprawach skarg i wniosków -
w poniedziałki w godz. 1530-1600

w pozostałych sprawach -
w czwartki w godz. 1000-1400

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
tel. 48 676-22-10
fax 48 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.